272/10A Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo Giá Ván Ép Phủ Phim Melamine

Chất Lượng Kích Thước(mm) Chỉ số đóng hàng Bàng Giá (.1000/tấm)
Nhà Máy TP.HCM Ghi Chú
A1 12 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1280 tấm 295 325 Tái sử dụng 10-12 lần
15 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1280 tấm 295 325
18 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 960 tấm 410 440
A2 12 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1280 tấm 285 315 Tái sử dụng 6-8 lần
15 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1120 tấm 325 355
18 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 960 tấm 380 410
B 12 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1280 tấm 255 285 Tái sử dụng
4-5 lần
15 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 1120 tấm 310 340
18 x 1220 x 2440 1 x 40HC = 960 tấm 360 390
No tags for this post.